Polityka prywatności

(obowiązująca w Polbit Polender Sp. K.)

Drogi Użytkowniku / Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep oraz przez inne witryny. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych osobowych naszych Użytkowników / Klientów jest POLBIT POLENDER SP. K., przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLBIT POLENDER SP. K., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 8513242913, posiadający REGON: 384724022, z siedzibą w Dołujach, kod pocztowy 72-002, przy ul. Słoneczny Sad 33.

§ 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z wszelkich oferowanych przez nas usług, dokonać zakupów w naszym sklepie, wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, świadczeniem przez nas usług, organizowaniem przez nas różnych wydarzeń (dalej łącznie zwanych „Usługami”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Podstawa prawna przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, świadczyć oferowane przez nas usługi:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

Podanie danych:

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

§ 3. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer), a ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Państwa danych są nasi pracownicy lub współpracownicy (osoby upoważnione), względnie podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu. - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 5. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

A także: Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 6. CIASTECZKA

Nasz Sklep oraz nasze serwisy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

§ 7. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

§ 8. PROFILOWANIE

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj.:

jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

§ 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 10. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: daneosobowe@polbit.com lub prześlij do nas korespondencję pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w § 1 powyżej.

Zmiany naszej Polityki Prywatności

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Dołuje, dnia 15 listopada 2018r.